Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Aneta Štěpánková, DiS., IČO: 08587612 , se sídlem V Cípku 1458, 396 01 Humpolec, zapsaná
u MěÚ Humpolec.

Správce provozuje webové stránky www.anetastepankova.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat
na tel. čísle 606476239nebo na e-mail: aneta@anetastepankova.cz.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme/plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
osobních údajů, umožníme vám/ umožním a budeme/budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, identifikační údaje nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
(např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

MARKETING - ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

POKROČILÝ MARKETING NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli
odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE

Živé akce např. atd...doplňte své účely zpracování Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

REFERENCE NA WEB

Pouze na základě vašeho souhlasu umístíme Vaší referenci na naše webové stránky. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Reference našich služeb může být vložena například skrze tlačítko na webu.

ÚČAST NA AKCI

K umožnění účasti na semináři a/nebo jiném setkání (dále jen „Akce) (plnění smlouvy) nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně další fakturační údaje (například IČ).

K zajištění Vaší smysluplné a plnohodnotné účasti na Akci (plnění smlouvy) nezbytně potřebujeme v nutném rozsahu Vaše osobní údaje včetně zvláštních kategorií osobních údajů - například údaje o zdravotním stavu.

Vaše osobní údaje předáváme v nutných případech pro zajištění Vaší plnohodnotné účasti na akcích našim spolupracujícím osobám, zejména lektorům.

Každý účastník Akce může legitimně očekávat, že akce bude dokumentována a dokumentační fotografie či videa zveřejněny. Svým přihlášením a účastí na semináři tedy souhlasíte s pořizováním audio, video a/nebo foto záznamu na této akci, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že takto získaný materiál může být využit ke vzdělávacím účelům (veřejně dostupný / prodejný záznam přednášky či semináře), případně k propagačním účelům správce. Vždy jste oprávněni nám sdělit, že si nepřejete být zachyceni na takovém audio, video a/nebo foto záznamu.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. 

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

SmartSelling - aplikace pro komunikaci, web a fakturaci Mioweb, Smartemailing, FAPI
Wedos - hosting webu
Facebook - pixel
Google - Google Analytics, G Suite (kalendář, disk, kontakty, email)

Se zpracovateli máme uzavřené zpracovatelské smlouvy specifikující práva o povinnosti v souladu se zásadami o ochraně osobních údajů.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

COOKIES

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše/moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních
údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly naše vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. 

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OÚ

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OÚ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: aneta@anetastepankova.cz.

právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
právo své osobní údaje upravit, doplnit
právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
právo požadovat přenesení svých osobních údajů
právo na přístup ke svým osobním údajům
v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost

MLČENLIVOST

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 2. 2021

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na adrese https://anetastepankova.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/. Podívejte se na tuto stránku v libovolný čas, kdy chcete vidět aktuální znění našich zásad zpracování osobních údajů.